Vaders zijn ook belangrijk

Vaders zijn erg belangrijk in het leven van hun zonen. Veel vaders vinden dat de band met hun zoon in de basis goed is. Tegelijk zoeken veel vaders manieren om die relatie goed te houden tijdens de tienerjaren en willen ze van betekenis zijn én blijven in de ontwikkeling van hun zoon. Vaders van tienerzonen weten allemaal dat dit niet vanzelf gaat. Waar het ‘makkelijk’ ging toen ze jong waren, kan het een zoekpartij worden als ze opgroeien.

Het is aangetoond dat zonen met betrokken vaders sociaal vaardiger en zelfverzekerder zijn, beter in staat om problemen op te lossen en gemotiveerder aan hun toekomst werken.

Ook is gebleken dat vaders hun vaderrol beter kunnen invullen als er een ondersteunende omgeving is voor vraagstukken zoals: hoe blijf ik in contact als mijn zoon zijn eigen gang gaat en wat kan ik hem daarin bieden?

Voor Stichting Koningshart alle reden om vaders van tienerzonen te ondersteunen om het beste uit hun zoon te halen. We werken aan een structurele steungemeenschap voor mannelijke opvoeders die elkaar als groep hebben leren kennen en elkaar vertrouwen.

Daarbij richten we ons niet alleen op vaders maar op alle betrokken mannen zoals ook: stiefvaders, pleegvaders, opa’s, ooms, mentoren enzovoorts.

Wij zijn een organisatie van mannen en werken op manieren die passen bij mannen:

  • Mannen, dus ook vader en zoon, praten niet zomaar met elkaar zoals moeders en dochters dat wel doen (onder het afwassen of met een kopje thee). Vaders en zonen vinden dat ook niet nodig: hun relatie krijgt vorm door samen iets te ondernemen. (ouders.nl)
  • Laagdrempelig, kleinschalige ontmoetingen, informatie, ondersteuning, bemiddeling naar andere voorzieningen
  • Geen eenrichtingsverkeer en paternalisme
  • Aandacht voor achtergronden, visies en praktijken
  • Geen hulpverlening maar ondersteuning en sociale betrokkenheid

Uiteraard hebben wij ook aandacht voor de rol en wisselwerking met moeder want beiden zijn onmisbaar voor een goed functionerend familiesysteem.

Reactiemogelijkheid is gesloten