Waarom doen jongens dat?

 

Gemiddeld genomen zitten jongens toch echt anders in elkaar dan meisjes. Dat maakt het ook zo leuk. Het geeft juist de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen, zoals yin en yang, de plus en de min pool. Samen de cirkel compleet maken.
Maar dan is het wel belangrijk dat een man helemaal man kan zijn en een vrouw helemaal vrouw. En dus ook dat meisjes echt meisje mogen zijn en jongens echt jongens. En daar kunnen we nog wel wat verbeteren…….

waaromdoethijdat

De laatste jaren zijn mannen massaal uit het basisonderwijs vertrokken. In basisscholen en kinderopvangcentra werken overwegend vrouwen. Logisch dat de cultuur daarmee ook is veranderd en onderwijs een vrouwelijker format heeft gekregen: taliger, beroep doen op reflecteren, plannen, samenwerken, luisteren naar elkaar, etc.
Het zijn zaken die voor alle kinderen heel belangrijk zijn. Het zijn echter wel kwaliteiten waar meisjes gemiddeld genomen wel een stapje op voorlopen. En jongens worden daarin niet altijd begrepen.

Dat zien we bij onze lezingen. Veel vrouwen willen heel graag weten hoe ze jongens beter kunnen begeleiden. En daarvoor willen ze graag weten wat die jongens bezig houdt, hoe het in hun brein werkt. Vaak komen vragen naar voren als: waarom kunnen ze niet stilzitten, maken ze zoveel kapot, stoeien ze zo veel en kennen de grens daar niet bij, zijn ze zo hardleers, etc.

En tegelijk is het zo belangrijk dat jongens worden geprikkeld en uitgedaagd op hun kwaliteiten: de exploratiedrang, het grenzen willen verkennen, het fysieke, “groot” werken, etc. Het zijn de kwaliteiten die ons uiteindelijk door de lucht doen vliegen en ons naar de maan hebben gebracht. Doordat mannen uit het basisonderwijs zijn verdwenen is er ook een stuk voeling met deze elementen verdwenen. En veel vrouwen willen dat terug!

Dat is waarom we lezingen geven op scholen en kinderopvangcentra. Niet om te vertellen hoe het moet. Maar wel om kennis te delen en met elkaar op zoek te gaan naar mogelijkheden om jongens te versterken in hun kwaliteiten en in de zaken die ze verder moeten ontwikkelen. Hoe meer een jongen helemaal jongen kan zijn, hoe meer hij als man helemaal man kan zijn.

Kennen jullie organisaties die aan de slag willen met dit thema? Laat ze weten van het bestaan van KoningsHart en dat we graag ondersteunen.

WAT ZOU JIJ WILLEN WETEN ALS JE NAAR EEN LEZING OVER JONGENS KOMT? WAAR LOOP JIJ TEGENAAN? LAAT JOUW BERICHT ACHTER DOOR HIER TE KLIKKEN

Reactiemogelijkheid is gesloten